Предоставено от Blogger.

сряда, 22 септември 2010 г.

Над 60 фирми произвеждат продукти по "Стара планина". Пълен списък на регистрираните фирми.


64 предприятия от месния бранш произвеждат продукти по утвърдения стандарт от Националната ветеринарномедицинска служба „Стара планина”, каза пред агенция „Фокус” директорът на Дирекция „Държавен ветеринарномедицински контрол” (ДВСК) д-р Любомир Кулински. Близо 300 на брой са видовете месни продукти на различните фирми, които се предлагат вече на пазара по „Стара планина”. В сайта на НВМС почти ежедневно се вписват предприятията, получили разрешение за производство по стандарта. Средно предприятията заявяват, че искат да произвеждат по четири-пет вида месни продукта.
В предприятията проверките за „Стара планина” се правят след като собственикът подаде писмено заявление в съответната регионална служба кои групи продукти по утвърдения стандарт иска да произвежда. След това директорът на регионалната служба в 7-дневен срок издава заповед и комисия от инспектори от ДВСК отива на място в предприятието за проверка. „Тяхната основна работа е, първо, да проверят дали даденото предприятие има необходимото технологично оборудване за производството на тези групи продукти, дали има необходимата готовност като документация и като системи за самоконтрол. Едва след това комисията дава становище”, обясни д-р Кулински.
В България до края на миналия месец фирмите за преработка на месо са били 331 на брой, към бройката се включват обаче и 103 кланици, които също са вид месопреработвателни предприятия, посочи Кулински. Фирмите, решили да произвеждат по стандарта, не винаги са от големите предприятия. За стандарта кандидатства и малки фирми за един-два продукта по стандарта.
Вижте още по темата:
Актуализиран пълен списък на фирмите работещи по "Стара планина"

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | The Blog Full of Games

Back to TOP