Предоставено от Blogger.

неделя, 5 септември 2010 г.

Отряд "Аристан"- казахстанските лъвове

Аристан е главната специална част в Казахстан. Това подразделение е създадено още в съветско време. Тогава се е наричало 14-и Регионален отдел на Група „АЛФА” на Седмо управление на КГБ на СССР. Базата му е в Алма Ата. Отдели на Група ‘АЛФА” през 1990 г. са създадени още в Киев и Минск и в руските градове Свердловск и Краснодар. В началото подразделението не е боеспособно. На практика формирането му е завършено през октомври 1990 г. Командир на алмаатинската АЛФА е служителят на КГБ Виктор Зоркин. До края на 1991 г. и разпадането на Съветския съюз казахстанската АЛФА се занимава с бойна подготовка, без да участва в спецоперации. Личният състав обаче постоянно се попълва, 14-и отдел е преобразуван в 12-и, след това в Шеста група А.
През януари 1993 г. на базата на алмаатинската АЛФА Нурсултан Назарбаев създава Отдел А, който е първото воинско формирование след като страната става независима. През 1993 г. подразделението А от Службата за охрана на президента преминава на подчинение на Комитета за национална сигурност (КНБ), а през юни 1994 г. е преобразувано в Служба “Аристан” (Лъв).

Бойното кръщене

Отдел А провежда първата си операция на 23 февруари 1992 г. Шестима рецидивисти, които пътувът със спецконвой във влака Москва-Ташкент, успяват да се освободят. Единият от затворниците е задържан, но петимата се качват на икарус и тръгват за Кзил Орда. В престрелка с милицията един е убит, двама са задържани. Останалите двама рецидивисти завземат автобус и вземат повече от десет заложници. По време на преговорите искат валута и възможност да излетят в чужбина. Те се насочват към чимкентското градско летище. Подразделение А започва да подготвя операция по плана “Набат”. Операцията е проведена успешно, без бойни загуби. Бандитите са обезвредени, заложниците освободени.
През 1999 г. Аристан отново се сблъсква с осъдени, когато 17 престъпници вземат за заложници трима надзиратели.

Основните задачи и подготовката

Освен борбата с терористите, във функциите на Аристан постепенно влизат задачите за залавяне на опасни престъпници, пресичане действията на контрабандисти и търговци на оръжие, търсене и обезвреждане на взривни устройства. Освен на съветския опит бойците от Аристан са преминали стаж и подготовка на базата на Центъра за спецназначение към ФСБ, в ЦРУ и ФБР, в израелската Ямам, английската САС и немската ГСГ-9. Всяка година бойците от Аристан се явяват на квалификационен изпит. Учебно-тренировъчният процес се извършва съвместно със силите на министерството на отбраната, на вътрешните работи. Днес решението да се призове Аристан в едно или друго служебно мероприятие се взема основно от Антитерористичния център на КНБ. В последно време Аристан редовно участва в задържането на членове на терористични и екстремистки организация в цялата страна.
Базата на Аристан е в Астан, където е разположен централният апарат на КНБ. Аристан има два филиала – в Алмати и в Актау (бившия Шевченко) на Каспий (там осигурява безопасността на нефтената промишленост). В подразделението, базирано в Актау, е създадена група бойни плувци, които за пръв път участваха в бойно учение през 2005 г. (Юг Антитерор).
В началния период от съществуването си Аристан се състои основно от славянски националности. Постепенно броят на спецназовците казахстанци се увеличава.
Сред личния състав се откроява днешният заместник-командир на Аристан Амангали Хабасович Баталов. Той е преминал разузнавателно-диверсионна подготовка в Балашиха (край Москва) на курсове за усъвършенстване на офицери.

Спецназът на Граничната служба на КНБ

        Граничната охрана на Казахстан много пъти е реформирана и преподчинявана, което пречи на развитието й. В момента Граничната служба на КНБ се състои от четири регионални управления на Гранични войски (Шигис – Изток, Батис-Запад, Онтустик-Юг, и Солтустик – Север). В тях влизат гранични отряди, застави, гранични комендатури и КПП, а на каспийското крайбрежие има и морски части.
В Граничната служба има и авиационни, сапьорни, части за свръзка, десантно-щурмови маневрени (групите “Боран” и “Орлан”), парашутно-десантната застава “Ак Барис”, авиобази.
Голямо значение има десантно-щурмовата маневрена група “Боран”, защото се налага често опасните гранични участъци по границата на Казахстан със съседи от бившия Съветски съюз да се усилват и да се провеждат оперативно-профилактични операции в зоната на държавната граница (най-често в сътрудничество със съответните спецслужби в държавата). През септември 2005 г. граничните служби на Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан проведоха обща спецоперация “Гранично братство – 2005 г.). През същата година през април-май и септември граничните служби на Казахстан и Русия проведоха операцията “Толкин-2005”.


Специалните части на президента

        Две спецчасти са пряко подчинени на президента Нурсултан Назарбаев – Подразделението за бойно прикритие в Службата за охрана на президента и Групата за специално назначение “Кокжал” (Вълк) в Републиканската гвардия. Специалното подразделение за бойно прикритие е добре подготвено, но няма водеща роля в системата на спецчастите на Казахстан. 
Републиканската гвардия на Казахстан е създадена с указ на президента през март 1992 г.Основните задачи на гвардията са да охранява виплица по време на церемониални мероприятия, охрана на държавни институции, на специални държавни обекти. Републиканската гвардия включва първи полк (в Алма Ата), втори полк (първо в Алма Ата, след това в Астан), отделен церемониален батальон (почетен караул и охрана на държавните символи), отделен учебен батальон и отделен батальон за материално-техническо снабдяване.
В структурата на Републиканската гвардия е и Групата за спецназначение “Кокжал”, която влиза в рамките на воинската част 0111. Кокжал е създадено през 1995 г. Първият командир е Мейрам Махатов Тауасарович, който е преминал специална подготовка в чужбина (ЦРУ в САЩ). При подбора на кандидатите се държи на верността към родината, хладнокръвието, смелостта, умението да се взема решение в екстремални ситуации, дисциплината и бдителността. След шестмесечния курс на професионалния подбор, където кандидатите преминават физически, психологически и други спецзадачи, издържалите вече се приемат в група “Кокжал”. По време на службата всеки месец боецът преминава изпити и тестове за професионална пригодност. Днешният състав на Кокжал е около 50 души, сведени до шест бойни отделения. Бойците от Кокжал владеят не само основните военни специалности, методите на ефективната стрелба и ръкопашния бой, но преминават и въздушнодесантна, планинскоспасителна, водолазна и специална подготовка.

Антитерористите

       За разлика от Въоръжените сили, в които се създава небалансиран набор от различни войскови части, Вътрешни войски в министерството на вътрешните работи изграждат напълно хармонична система от спецчасти. В Алма Ата се намира Управлението на ВВ на министерството на вътрешните работи на СССР за Средна Азия и Казахстан. На него са подчинени конвойни части на вътрешни войски, които охраняват затворници в Казахстан и конвоират осъдени. Освен това съществуват и специални моторизирани части на милицията, които охраняват обществения ред в големите градове. В края на 80-те години са създадени боеспособни мобилни части с оперативно назначение към Вътрешни войски, формирането на които е предизвикано от започналите конфликти в различни части на СССР. Освен това в Казахстан се намират и ред пряко подчинени на Москва специални части на Вътрешни войски, които охраняват особено важни и секретни предприятия на отбранителния и ядрения комплекс. Всички те преминават на подчинение на независим Казахстан.
На базата на алмаатинската бригада с оперативно назначение на съветските ВВ е създадена първа бригата с оперативно назначение на ВВ на казахстан, чийто щаб остава в Алма Ата. По-късно на базата на конвойните части на ВВ и полка на Вътрешни войски се създава втора бригада с оперативно назначение с дислокация в Шимкент (бившия Чимкент).
Алмаатинската бригада с оперативно назначение става основа за създаването на антитерористичния спецназ на ВВ. През 1993 г. в Алма Ата в рамките на ВВ е сформирана рота със спецназначение, след това ротата става отделен батальон със специално назначение с командир офицерът от вътрешни войски И. Бабаев. Първото обособено специално подразделение във ВВ се появява през април 2000 г. Това е отрядът със спецназначение Беркут. Инициатор за създаването му е министърът на вътрешните работи по това време Каирбек Шошанович Сулейменов.
През 2001 г. са създадени допълнителни части в Беркут в областните центрове на страната. Те са окомплектовани с военнослужещи на срочна служба.
Днес Силите със специално назначение включват отделния отряд Беркут с командир Павел Коваленко и отделни групи спецназ, които са в частите на Вътрешни войски.

Армейският спецназ

       Липсата на явни врагове и ясна отбранителна доктрина дълго време влияе неблагоприятно на съдбата на специалните сили на Казахстан в рамките на въоръжените сили. Едва след 11 септември 2001 г. на практика започва възраждането на армейските специални части. След редица реформи ВС на Казахстан придобиват структура от три вида. Като резерв на върховния главнокомандващ са създадени отделен род войски – Аеромобилните сили. Те са сформирани на базата на две десантно-щурмови бригади и бригада със специално назначение. В тях е включен и миротворческият батальон “Казбат”. Управлението на Аеромобилните войски е разположено в Алма Ата. Личният състав е около 6 хиляди души. През 2003 г. е сформирана нова – 36-а десантно-щурмова бригада в района на Астан, а миротворческият батальон се разраства до миротворческа бригада “Казбриг”.
Аеромобилните сили на казахстанската армия отделят части за казахския компонент на Колективните сили за бързо реагиране. В тях влизат първи десантно-щурмови батальон на Капшагайската отделна гвардейска десантно-щурмова бригада и първи десантно-щурмови батальон на Талдикорганската щурмова бригада.
Освен Аеромобилните сили във ВС има още две воински части, които могат да се отнесът към специалните подразделения. Първата е планинско-егерският батальон. Той е подчинен на Регионалното командване “Онтустик” (създаден през 1999 г. като Южен военен окръг). Батальонът действа в южната част на страната, където преобладава планинският релеф, което определя и насоката в подготовката – водене на военни действия в труднодостъпни високопланински райони. Втората част е батальонът морска пехота във ВМС. Задачите му са действия в един от възможните морски театри на бойните действия – Каспийско и Аралско море.
В последните години армейският спецназ, както и ВС като цяло, се развиват добре, но нямат реален боен опит.

Центърът за подготовка на специалисти по борба с тероризма

       След събитията в Ню Йорк през 2001 г. правителството на Казахстан отделя голямо внимание на специалните части на силовите ведомства. През септември 2004 г. премиерът Данаил Ахметов лично посети базите на Аристан (КНБ) и “Сункар” (министерство на вътрешните работи) в Алма Ата, там се започна с условията на подготовка на бойците от антитерористичните части, техническото обезпечение и специалното въоръжение. След посещението премиерът разпореди да се вземат мерки на тези части да бъде оказана всестранна помощ. Президентът Назарбаев постоянно присъства на показните занятия и тренировките на специалните подразделения. Така правителството стигна до решението да се създаде единен Център за подготовка на офицери от частите със спецназначение под егидата на министерството на вътрешните работи. Центърът за подготовка на специалисти по борба с тероризма и екстремизма е създаден през април 2005 г. на базата на академията на министерството на вътрешните работи. Центърът е много тясно свързан с инструкторите и специалистите от отряд “Сункар”. За практическите занятия по специална тактика, огнева, военно-инженерна подготовка, военна топография и медицинска подготовка се използва учебният полигон на Вътрешни войски

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | The Blog Full of Games

Back to TOP