Предоставено от Blogger.

петък, 17 септември 2010 г.

Бургас с лаборатория изследваща продукти по стандарта "Стара планина"


На територията на област Бургас има две предприятия, които са заявили намерение да произвеждат продукти по стандарт „Стара планина”. На този етап физическата проверка, която се извършва от органите на Държавния ветеринарно санитарен контрол (ДВСК) в самите преработвателни предприятия, са гаранция за това, което се произвежда, т.е. това, което е написано на етикета, се влага реално. Това коментира  директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) в Бургас д-р Димитър Германов.
По отношение на това дали всеки един потребител може да провери какво се съдържа в продукт с етикет „Стара планина”, Германов обясни, че потребителят би могъл да се обърне към компетентния орган – ДВСК, за пренасочване към лаборатория за изследване съответно на физикохимичните и микробиологичните показатели. „По отношение на процентно съотношение меса вътре според мен не би могло да се докаже, но могат да се констатират странични суровини, вложени в продукта и необозначени на етикета”, посочи д-р Германов. В Бургас има само една частна акредитирана лаборатория, държавната преди време беше закрита и официалният контрол от ДВСК се извършва в лабораторията във Варна, но реално ДВСК-Бургас е структурата, която отговаря на питанията на тези потребители. До този момент няма оплаквания и ветеринарните инспектори не са констатирали някакви проблеми с продукти с етикет „Стара планина”.

Вижте още по темата:
Какво не трябва да има в продуктите "Стара планина" 

Какво има в продуктите "Стара планина"

С какво се храним ? По колко вредни добавки поемаме годишно?


Измама със стандарта "Стара планина" 


Какво да гледаме като си купуваме сирене и как да разберем дали е качествено 

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | The Blog Full of Games

Back to TOP