Предоставено от Blogger.

вторник, 21 септември 2010 г.

Доказаха картел при цената на яйца и пилешкото


Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от юли 2008 г., с което бе наложена санкция от общо 293 000 лв. на 24 предприятия, производители на яйца и пилешко месо за определяне на цени или други търговски условия, съобщиха от Комисията.

Проучването на КЗК установи, че в периода 2002 – 2007 г. Съюзът на птицевъдите в България, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си – производители на яйца и пилешко месо, с цел координиране и съгласуване на ценовото им поведение.

Производителите на яйца са съгласували едновременно цените и обема на своето производството. Повишаването на цената на яйцата през месеците юни-август на 2007 г. е толкова драстично, че надминава средноевропейските цени.

В периода 2002-2007 г. на свои срещи производителите на пилешко месо регулярно са обменяли чувствителна търговска информация с цел поддържане на минимални ценови равнища. Процесът се е подпомагал и чрез разпространение от средствата за масова информация на индивидуални данни относно цени от най-големите производители на пиле.

В своето решение Върховният административен съд потвърждава констатираното от КЗК нарушение от страна на ответните дружества. Съдът подчертава, че за осъществяването на нарушение по чл. 9, ал. 1 ЗЗК (отм.) е достатъчно да е налице обща воля и цел за определяне на цени, а също и че волеизявленията на независими предприятия, преки конкуренти на съответния пазар, е от естество да доведе до недопустимо координиране на стопанското им поведение и обосновава извод за наличие на забранено споразумение между тях.

Настоящото решение на ВАС, макар и неокончателно, е поредното потвърдително решение на Върховния съд спрямо установени от КЗК забранени споразумения в различни пазари от сектора на хранителната промишленост, коментират още от Комисията. През 2010 година съдът с окончателни решения потвърди наличието на картелни нарушения, извършени от участниците на следните съответни пазари: мляко и млечни продукти, масов пшеничен хляб и слънчогледово олио.

Един от приоритетите на Комисията е хранителният сектор, продължава наблюдението на пазарите, свързани с производство и дистрибуция на храни в страната, твърдят от Комисията.

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | The Blog Full of Games

Back to TOP